Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

moimonique
3242 575f 420
Reposted fromBabson Babson viaAmericanlover Americanlover

November 10 2019

moimonique

"Na ścieżce miłości nie ma żadnych jeśli, nie ma warunków.
Kocham cię bez powodu, bez uzasadnienia. Kocham cię takim, jaki jesteś. Jeśli nie podoba mi się, jaki jesteś, lepiej związać z kimś innym, kto będzie mi odpowiadał. Nie mamy prawa nikogo zmieniać i nikt nie ma prawa zmieniać nas. Jeśli mamy zamiar się zmienić, to dlatego, że sami tego chcemy, dlatego że nie chcemy cierpieć ani chwili dłużej."

Ruiz Don Miguel – Ścieżka Miłości. Sztuka budowania związków.

October 09 2019

moimonique

October 08 2019

moimonique
5259 c30a 420
moimonique
Reposted fromshakeme shakeme vialightyears lightyears
moimonique
7905 8f80 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vialightyears lightyears
moimonique
8555 bdae 420
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt vialightyears lightyears

October 04 2019

moimonique

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks .

Czasami chodzi jej o to, żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to, aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści w jakiej pozycji będzie zerżnięta (ci co opowiadają zazwyczaj słabo się do tego zabierają). To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich.

Aha i nie oczekuje, że kiedy klęczy na podłodze będziesz się troszczył o to czy podrapie sobie kolana. "

Autor: Pokolenie Ikea


August 17 2019

moimonique
5324 1890 420
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialaparisienne laparisienne
moimonique
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
moimonique
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol vialaparisienne laparisienne

August 16 2019

moimonique
3227 0d90 420
Reposted fromRowena Rowena vialightyears lightyears

July 07 2019

moimonique
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialightyears lightyears

June 25 2019

moimonique

Spokojnie, będzie dobrze, oddychaj wolniej.
— Pamiętaj.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasoftboi softboi
9413 cf6b 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasoftboi softboi
moimonique
1435 450c
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover
moimonique
9543 49af 420
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover
moimonique

May 21 2019

moimonique
5918 451a

May 14 2019

moimonique

Nie jesteś w stanie kontrolować wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu, więc skoncentruj się na tym, co zależy od ciebie.

Nick Vujicic, „Bez granic!”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl