Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

moimonique
moimonique
8192 3ff3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
moimonique
3962 fab6 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viakonwalia konwalia
moimonique
moimonique

April 03 2017

moimonique
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
moimonique
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viapurplecornflowers purplecornflowers
moimonique
8130 a1cb 420
Reposted frompiehus piehus viapurplecornflowers purplecornflowers

April 02 2017

moimonique
7563 69a8 420
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamiddlefinger1 middlefinger1
moimonique
4679 a5e7 420
Reposted fromolass olass viamiddlefinger1 middlefinger1
moimonique

To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością.”

~ Barbara Rosiek

moimonique
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?

March 26 2017

moimonique
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viamoonraavi1 moonraavi1
moimonique
4211 e749
Reposted bybetonoweakwariumwypelnionepyramiiloveyourway
moimonique
4190 d3b5 420
Reposted byollfranklymydearlukanvampielleSpiritusMovenspurplecornflowersilovegreenmiddlefinger1
moimonique
4186 67ac 420
Reposted bymoonraavi1 moonraavi1
moimonique

Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.

— Marta Kostrzyńsk

moimonique
2427 b7ed 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viakonwalia konwalia
moimonique
4595 859d 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
moimonique
0891 53fe 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl