Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

moimonique
4004 d9d8 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialittlefaith littlefaith
moimonique

September 10 2017

moimonique
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. 
Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
moimonique

Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.

— Katarzyna Pisarzewska – 10 x miłość

August 17 2017

August 15 2017

moimonique
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
moimonique
moimonique
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
moimonique
Boli mnie głowa, ręce i nogi. Mięśnie, kości, paznokcie, włosy, zęby i serce. A najbardziej dusza.
— Anna Onichimowska

August 13 2017

moimonique
9223 c06e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
moimonique
7775 7fef 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
moimonique
8674 beaf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
moimonique
7304 6cf1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
moimonique
8409 1492 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 07 2017

moimonique
8891 9bd6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
moimonique
moimonique
4439 7acf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakonwalia konwalia
moimonique
5006 925b 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia
moimonique
Reposted frombluuu bluuu vialittlefaith littlefaith
moimonique
7307 1274 420
Reposted fromsassenach sassenach viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl