Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

moimonique
5248 25a9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 20 2017

moimonique
Reposted frombluuu bluuu
moimonique
moimonique
5272 a8b1 420
Reposted frombluuu bluuu
moimonique

May 04 2017

moimonique

April 06 2017

moimonique
moimonique
8192 3ff3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
moimonique
3962 fab6 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viakonwalia konwalia
moimonique
moimonique

April 03 2017

moimonique
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
moimonique
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viapurplecornflowers purplecornflowers
moimonique
8130 a1cb 420
Reposted frompiehus piehus viapurplecornflowers purplecornflowers

April 02 2017

moimonique
7563 69a8 420
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamiddlefinger1 middlefinger1
moimonique
4679 a5e7 420
Reposted fromolass olass viamiddlefinger1 middlefinger1
moimonique

To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością.”

~ Barbara Rosiek

moimonique
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?

March 26 2017

moimonique
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viamoonraavi1 moonraavi1
moimonique
4211 e749
Reposted bybetonoweakwariumwypelnionepyramiiloveyourway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl