Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

moimonique
5324 1890 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne
moimonique
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
moimonique
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol vialaparisienne laparisienne

August 16 2019

moimonique
3227 0d90 420
Reposted fromRowena Rowena vialightyears lightyears

July 07 2019

moimonique
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialightyears lightyears

June 25 2019

moimonique

Spokojnie, będzie dobrze, oddychaj wolniej.
— Pamiętaj.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasoftboi softboi
9413 cf6b 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasoftboi softboi
moimonique
1435 450c
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover
moimonique
9543 49af 420
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover
moimonique

May 21 2019

moimonique
5918 451a

May 14 2019

moimonique

Nie jesteś w stanie kontrolować wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu, więc skoncentruj się na tym, co zależy od ciebie.

Nick Vujicic, „Bez granic!”

March 03 2019

moimonique
9956 704c 420
Reposted fromRowena Rowena viaAmericanlover Americanlover
moimonique
7379 4402 420

February 23 2019

moimonique
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaAmericanlover Americanlover

February 17 2019

9199 52da 420
moimonique
0422 be7f 420

February 10 2019

9541 3cf4 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
7917 fc85 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

February 06 2019

moimonique
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl