Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

moimonique
6226 d4fe 420
Reposted fromlanceo855 lanceo855 viahash hash
moimonique
5278 dace 420
Reposted fromsavatage savatage
moimonique
5282 71d1 420
Reposted fromsavatage savatage
moimonique
1023 adfe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta
moimonique
7275 f116 420
Reposted fromamatore amatore viasoadysta soadysta
moimonique
0575 353c 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
moimonique

"Nigdy nie jest za późno"

Nigdy nie jest za późno
Na piękne zakochanie,
Na czuły pocałunek,
Na romantyczny taniec,

Na bycie znowu sobą,
Na życie w zgodzie z sercem,
Na granie swej melodii,
Na zachwyt swoim wierszem,

Na wymarzoną pracę,
Na darów swych odkrycie,
Na wytęsknioną podróż,
Na swoich marzeń życie,

Na bycie przyjacielem,
Na uczuć swych wyznanie,
Na przytulenie dziecka,
Na ludzkie pojednanie,

Na cudną chwilę z Bogiem,
Na szczęsne nawrócenie,
Na pójście dobrą drogą
Za późno nigdy nie jest.

Nieważny wiek czy przeszłość,
Minione czyny, słowa,
Bo najważniejsze jedno:
Wciąż czas jest, by spróbować.

/Paweł Stachyra

June 07 2018

moimonique
4976 b221 420
3636 6fb1 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viakonwalia konwalia

May 19 2018

3525 bac2

h-a-u-t-e-mess:

Me arriving at the ugly Christmas sweater party

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viahorney horney

May 03 2018

moimonique
7104 999a 420
Reposted from4777727772 4777727772
moimonique
7225 5c41 420
Reposted from4777727772 4777727772
moimonique
7241 612b 420
Reposted from4777727772 4777727772
moimonique
9921 eef9 420
Reposted from4777727772 4777727772
moimonique
8688 795f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl via4777727772 4777727772
moimonique
5949 bd89 420
Reposted from4777727772 4777727772
moimonique
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 via4777727772 4777727772
moimonique
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove via4777727772 4777727772

April 28 2018

moimonique
6946 e4fd 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl